Kantinereglement

In het kantinereglement lees wat je moet doen tijdens je kantinedienst en wat er van je verwacht wordt tijdens het afsluiten.

Lees meer

Statuten

Statuten Tennisvereniging Woudrichem.

Op deze pagina vindt u ook de statuten uit 1994, 2014 en de concept statuten 2022. 
Omdat de "statuten mei 2014" niet officieel zijn vastgelegd door een notaris in een akte van statuutwijziging en de "concept statuten 2022" nog moet worden goedgekeurd door de algemene leden vergadering, zijn op dit de statuten uit 1994 de geldende statuten.
Lees meer