Contributie

In de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2022 is de jaarcontributie opnieuw vastgesteld.

De contributie bedraagt per jaar:

  • junioren (t/m 12 jaar)   € 40,00 *
  • junioren vanaf jaar dat je 13 jaar wordt (t/m 16 jaar)   € 60,00 *
  • senioren vanaf jaar dat je 17 jaar wordt (t/m 18 jaar)   € 95,00 
  • senioren vanaf jaar dat je 19 jaar wordt   € 140,00 

Het éénmalige inschrijfgeld bedraagt voor junioren € 12,50 en voor senioren € 20,00.

De contributie wordt in één termijn eind maart / begin april geïncasseerd. Indien men in de loop van het jaar lid wordt, wordt de contributie tijdsevenredig berekend. Dit geldt niet in combinatie met een andere actie.

* Vanaf 2020 geldt voor de jeugd het alles-in-1-pakket: 

Junioren betalen dan een bedrag van € 30 per maand. Voor basisschoolleerlingen is de alles-in-1 opzet verplicht. Middelbare scholieren kunnen kiezen of zij met alles-in-1 meedoen of gewoon lid worden. Meer informatie over de contributiekeuzes staat in onderstaand formulier. Meer informatie over alles-in-1 staat in de presentatie (informatiepakket Tenniskids TVW) onder het kopje jeugd-activiteiten.

 

Downloads: