Opzeggen lidmaatschap

Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen. Hoe doe ik dat?

Wij vinden het uiteraard ontzettend jammer als je opzegt. Wil je dat inderdaad, dan doe je dat schriftelijk door het sturen van een e-mail naar: ledenadministrateur@tvwoudrichem.nl. Wij stellen het op prijs als je hierbij de reden van de opzegging aangeeft, zodat wij hier eventueel lering uit kunnen trekken. Ook is het fijn als je aangeeft per wanneer we je als lid moeten uitschrijven. Het is zo dat je evenredig aan de duur van je lidmaatschap van dat jaar je kantinediensten draait. Zeg je per jaareinde op, dan dien je nog wel al je kantinediensten te draaien als je dit nog niet hebt gedaan. Als je dus bijvoorbeeld per 30 juni opzegt, dan moet je 2 kantinediensten draaien/hebben gedraaid.

Ons lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen van je lidmaatschap doe je uiterlijk op 1 december. Indien er niet schriftelijk of per email aan de ledenadministrateur is opgezegd, wordt aangenomen dat het lidmaatschap in het daarop volgende kalenderjaar stilzwijgend wordt verlengd. Zeg je later op dan die uiterste datum, dan betaal je weer voor een volledig nieuw lidmaatschapsjaar.

Wet van Dam 

Op 1 december 2011 is de Wet van Dam in werking getreden. Deze wet legt het stilzwijgende verlengen van overeenkomsten van bepaalde tijd grotendeels aan banden. De Wet Van Dam regelt dat consumenten langlopende contracten – zoals abonnementen – op elk moment mogen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Dit recht ontstaat na de eerste stilzwijgende verlenging.

Geldt de Wet Van Dam ook voor verenigingen?

Voor het lidmaatschap van verenigingen maakt de Wet Van Dam een uitzondering. Dit betekent dat een sportvereniging zelf via haar statuten kan bepalen welke verlenging en opzegtermijn zij willen hanteren. Er geldt hiervoor dus geen wettelijke maximum. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor sportverenigingen indien het betreffende lid niet (tijdig) opzegt. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden. In de statuten van de vereniging staat beschreven voor welke datum opgezegd dient te worden.