Privacyverklaring Tennisvereniging Woudrichem

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tennisvereniging Woudrichem en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar leden en/of bezoekers van de website. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Tennisvereniging Woudrichem op haar website en in haar communicatie naar verwijst. Tennisvereniging Woudrichem adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Tennisvereniging Woudrichem
Tennisvereniging Woudrichem is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tennisvereniging Woudrichem. De tennisvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 402 71 093, waarbij Tennisvereniging Woudrichem is gevestigd en kantoorhoudend op Sportpark het Bolwerk, Middelvaart 1d, 4285 WS Woudrichem en is bereikbaar via het algemene e-mailadres secretaris@tvwoudrichem.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Tennisvereniging Woudrichem kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een lidmaatschap met ons aan te gaan, via het formulier op de website  of indien je schriftelijk contact opneemt met ons.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze verenigingsactiviteiten verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Tennisvereniging Woudrichem op.

Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Tennisvereniging Woudrichem optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Tennisvereniging Woudrichem plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Tennisvereniging Woudrichem kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van het lidmaatschap van Tennisvereniging Woudrichem, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een inschrijf- en/of contactformulier op de website aan Tennisvereniging Woudrichem verstrekt. De vereniging kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte (voor-)namen, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien je een lidmaatschap met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
 • Websitegegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).
 • Foto- en videomateriaal – op de website, in nieuwsbrieven en/of social media kanalen van Tennisvereniging Woudrichem (Facebook, Twitter) plaatsen we vaak beeld- en / of videomateriaal van wedstrijden en/of andere activiteiten. Daarnaast is ieder spelend lid van de KNLTB verplicht om de (digitale) tennispas te voorzien van een goedgelijkende foto. Dit kan worden gedaan via de persoonlijke inlog op de website van Tennisvereniging Woudrichem (www.tvwoudrichem.nl) en op de website van de KNLTB : https://mijnknltb.toernooi.nl/user

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Tennisvereniging Woudrichem gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met een lid in het kader van het lidmaatschap van Tennisvereniging Woudrichem en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) leden en relaties, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Tennisvereniging Woudrichem kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief.
 • Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Social media
Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Tennisvereniging Woudrichem bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van lidmaatschap en in ieder geval niet langer dan 5 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat Tennisvereniging Woudrichem over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres : privacy@tvwoudrichem.nl kun je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Tennisvereniging Woudrichem, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van jouw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jou medegedeelde correcties, worden verwerkt. Tennisvereniging Woudrichem zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens je richten aan Tennisvereniging Woudrichem.

Minderjarigen

Indien je  als minderjarige wenst te registreren dan dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Tennisvereniging Woudrichem neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Tennisvereniging Woudrichem via : privacy@tvwoudrichem.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Tennisvereniging Woudrichem omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via : privacy@tvwoudrichem.nl.