Instructie kantinedienst plannen

Voor onze leden, die jaarlijks hun taakuren via 4 kantinediensten draaien, zijn er diverse mogelijkheden om ingeroosterd te worden:

1. Door het lid zelf:

Leden kunnen zelf hun kantinedienst inplannen via het besloten deel van de website. Je kan dan zelf bepalen op welk tijdstip en bij welke activiteit je je kantinedienst wil draaien. In principe wordt er verwacht dat je je kantinediensten verspreid over het hele jaar inplant, maar als je graag 2 diensten bij een bepaald toernooi wil draaien, is dat natuurlijk ook goed.

Een inschrijving kan niet meer door het lid zelf worden gewijzigd of verwijderd. In geval je toch op de zelf geplande datum en tijd niet kan, moet je zelf de dienst zien te ruilen met een ander lid of deze laten draaien door een vervanger.

2.  Door de vereniging via de planner van de kantinediensten: 

Als je zelf geen kantinediensten inplant, doet de planner voor de kantinediensten dit. Via de mail krijg je de datum en tijd door waarop je een kantinedienst gaat draaien met daarbij verdere instructies.
Mochten er toch nog problemen zijn met de geplande dienst, probeer dan te ruilen met een ander lid of laat de dienst tegen betaling uitvoeren door één van personen, die vervangende kantinediensten wil draaien.

Zie "vervanger zoeken"?

Geef deze wisseling wel tijdig aan de planner door, zodat dit verwerkt kan worden in het overzicht met het aantal kantinediensten dat leden draaien.

3. Door betaalde vervangers: 

Leden die hun kantinediensten niet kunnen of willen uitvoeren, dienen zelf een vervanger te zoeken.. Binnen de vereniging zijn een aantal personen bereid gevonden om tegen betaling van een financiële vergoeding van € 25 de kantinedienst van dat lid over te nemen.

Je moet deze wisseling wel tijdig aan de planner doorgeven, zodat men weet wie er komt.

De lijst met gegevens van degenen, die tegen betaling vervangende kantinediensten willen draaien, vind je hier.

De planners voor de kantinediensten zijn Nathalie en Pieter van Oostrum.

Je kunt hen bereiken via kantinediensten@tvwoudrichem.nl. Via dit e-mailadres kun je ook je verhinderingen laten aanpassen.