Baan - en afhangreglement

Regels voor het gebruik van de banen en het digitaal reserveren van banen. 

 

 1.  Digitaal afhangen met de KNLTB pas is verplicht, ook wanneer niet alle banen bezet zijn. Het gebruik van de KNLTB pas is strikt persoonlijk. Ben je je pas vergeten dan kun je niet afhangen. Als mensen zonder pasjes spelen mogen ze direct van de baan worden gehaald of worden afgehangen.
 2. Alleen pasjes van dit jaar zijn geldig. Verouderde pasjes worden niet door het systeem geaccepteerd.
 3. Op het moment van afhangen moeten er minimaal 2 personen aanwezig zijn om een baan te reserveren. Als je met 4 personen wilt gaan tennissen, maar je bent nog niet compleet, dan kunnen de overige speler later erbij afhangen.
 4. De afhangtijd bedraagt 45 minuten voor zowel enkel- als dubbelspel.
 5. Het is niet toegestaan om, voordat je speeltijd verstreken is, de baanreservering te wissen en opnieuw af te hangen.
 6. Ook jeugd mag in de avonduren afhangen. Er is geen onderscheid in de speeltijden voor junioren en senioren.
 7. Een lid mag 1 introducé meebrengen. Vooraf dient dit bij één van de bestuursleden gemeld en betaald te worden. Het lid haalt eerst zijn/haar pas door de lezer en daarna nogmaals ten behoeve van de introducé.
 8. Banen die gereserveerd zijn voor tennislessen, competitie, toernooien en andere door de vereniging georganiseerde activiteiten worden in het afhangsysteem geblokkeerd.
 9. Als je als laatste de baan verlaat, dien je direct de verlichting uit te schakelen. Bezet altijd eerst de verlichte banen en schakel pas daarna het licht aan op de overige, niet verlichte banen.
 10. Laat geen flesjes, glazen, papier e.d. achter op de banen.
 11. Bij plasvorming, ijzel of sneeuw en tijdens dooi na een lange vorstperiode de banen NIET betreden. Zie hiervoor de meldingen op de website.
 12. Het betreden van het tennispark gebeurt op eigen risico, de vereniging is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van en/of beschadiging aan voorwerpen, eigendommen e.d. van speler en/of bezoeker.
 13. Gedraag je sportief, neem gepaste normen en waarden in acht en respecteer elkaar. Dit houdt in dat je niet vloekt, scheldt, met rackets gooit of op de netten slaat.

Het bestuur van Tennisvereniging Woudrichem wenst je veel tennisplezier toe.

Downloads:

Reglementen Overzicht