Contributie

In de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2019 is de jaarcontributie opnieuw vastgesteld.

De contributie bedraagt per jaar:

  • junioren (t/m 12 jaar)   € 40,00
  • junioren vanaf jaar dat je 13 jaar wordt (t/m 16 jaar)   € 55,00
  • senioren vanaf jaar dat je 17 jaar wordt (t/m 20 jaar)   € 90,00
  • senioren vanaf jaar dat je 21 jaar wordt   € 140,00

Het éénmalige inschrijfgeld bedraagt voor junioren € 12,50 en voor senioren € 17,50.

De contributie wordt in één termijn eind maart / begin april geïncasseerd. Indien men in de loop van het jaar lid wordt, wordt de contributie tijdsevenredig berekend. Dit geldt niet in combinatie met een andere actie.