U bent hier: Home › Lid worden › Lid worden

Lid worden

Fijn dat u belangstelling heeft voor onze tennisvereniging. U kunt lid worden van de tennisvereniging Woudrichem door middel van onderstaand aanmeldingsformulier. Op het formulier staan verdere instructies. Na betaling van het lidmaatschapsgeld ontvangt u een KNLTB ledenpas, zodat u mee kunt doen aan competities en toernooien. Met deze ledenpas kunt u tevens een baan afhangen om vrij te tennissen.

In de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 2014 is de jaarcontributie opnieuw vastgesteld. Ingaande 1 januari 2015 bedraagt de contributie per jaar voor:

  • junioren t/m 12 jaar € 40,00
  • junioren 13 t/m 16 jaar € 55,00
  • senioren 17 t/m 20 jaar € 90,00
  • senioren vanaf 21 jaar € 130,00
  • echtpaar / samenwonenden € 245,00
Het éénmalige inschrijfgeld bedraagt voor junioren € 12,50 en voor senioren € 17,50

De contributie wordt in één termijn eind maart geïncasseerd. Indien men in de loop van het jaar lid wordt, wordt de contributie tijdsevenredig berekend. Dit geldt niet in combinatie met een andere actie.

OPZEGGING: Indien men voor 1 december zijn lidmaatschap niet schriftelijk of per email aan de ledenadministrateur heeft opgezegd, wordt aangenomen dat dit lidmaatschap in het daarop volgende kalenderjaar wordt gecontinueerd. Wij stellen het op prijs als u hierbij de reden van uw opzegging aangeeft, zodat wij daarvan eventueel lering kunnen trekken.

Wilt u alleen in de zomer tennissen dan kan dat ook door zomerlid te worden.

Van donateurs wordt een minimale bijdrage verwacht van € 50,00. 

Belangstellenden of vrienden kunnen door leden worden geïntroduceerd als deze buiten de kern van Woudrichem wonen. Hiervoor kan een introducépas gehaald worden bij één van de bestuursleden. Een introducépas kost € 3,00 per dag.

Tennisvereniging Woudrichem biedt de mogelijkheid om competitie lid te worden. Je wordt dan gedurende de maanden van de voorjaarscompetitie of de najaarscompetitie of de wintercompetitie lid van onze vereniging. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier; graag bij opmerkingen invullen dat het om een competitielidmaatschap gaat.

Het is toegestaan om een aantal keren te oefenen met je competitieteam.

De Tennisvereniging Woudrichem is een vereniging voor en door de leden. Daarom wordt er van seniorleden verwacht dat zij jaarlijks een aantal taakuren in de vorm van kantinediensten doen ten dienste van onze vereniging verrichten. Voor seniorleden, die op 1 januari de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zijn dit 4 blokken van 3 uur. Zij kunnen op het aanmeldingsformulier hun eventuele verhinderingen aangeven.


Aanmeldingsformulier Tennisvereniging Woudrichem

Zoek in site:
Loginstatus:      

Kantinediensten

 
 

Ogenblik a.u.b. ...