Inschrijven Voorjaarscompetitie 2019

Je kunt je vanaf nu inschrijven voor de Voorjaarscompetitie 2019.

Gemengde teams schrijven in met 3 dames, 3 heren. Heren of Dames teams met minimaal 5 spelers. Inschrijven kan tot en met 31 december 2018. 

Kosten om deel te nemen aan de competitie zijn 38 euro per team. Per thuiswedstrijd dien je 2 blikken ballen (à 8,50 euro) te kopen.

Indien je jouw ingeschreven ploeg na 1 februari 2019 terugtrekt, zijn wij helaas genoodzaakt de boete van €115,- aan je door te belasten. Voor een terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg na publicatie van de indeling door de KNLTB geldt een boete van €225,-.

In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten. 

Aanleiding van de harmonisatie:

  • Te grote versnippering van het aantal soorten
  • Grote niveauverschillen
  • Grote reisafstanden
  • Opheffen van de districten

Voordelen nieuwe aanbod voor 2019

  • Meer massa: meer spelers en teams per soort
  • Minder niveauverschil binnen de poules
  • Kortere reisafstanden
  • Meer variatie in tegenstanders

Downloads: