Uitstellen of verplaatsen?

Wanneer mag ik een wedstrijd uitstellen of verplaatsen?

In het algemeen geldt dat een competitiewedstrijd altijd eerder dan de geplande datum gespeeld mag worden, maar niet later.
Een wedstrijd mag alleen uitgesteld worden als er sprake is van overmacht door een externe factor. In de praktijk betekent dit dat het alleen mag als de banen door slecht weer of andere factoren niet bespeelbaar zijn. Dus blessures of verhinderingen van een of meerdere spelers zijn geen geldige reden voor uitstel! Je bent in dit geval verplicht een invaller te zoeken. De bond geeft boetes voor het onreglementair uitstellen van wedstrijden en die worden aan het team doorberekend.
In geval van slechte weersomstandigheden moet de wedstrijd gespeeld worden op of voor de eerstvolgende inhaaldag.

FAQ Overzicht