Update Coronamaatregelen

De persconferentie van 28 september heeft directe gevolgen voor de gang van zaken op onze vereniging. Alle leden zijn vorige week hierover per mail geïnformeerd. In dit artikel kun je alles nog eens nalezen.

Kantine
De kantine is met ingang van 29-09 gesloten. Er kan dus geen gebruik gemaakt worden van de kantinefaciliteiten. De toiletten en de kleedkamers mogen nog wel open blijven. We raden aan zo min mogelijk gebruik te maken van de kleedkamers. Maak je gebruik van de toiletten, gebruik dan ook de desinfecterende middelen die daar beschikbaar zijn.

Geen publiek
Een van de andere maatregelen is dat er geen publiek maar aanwezig mag zijn tijdens sportwedstrijden. Hier vallen alle sportmomenten onder. Dus ook trainingen, vrij spelen etc. Kom dus alleen naar de vereniging als je komt tennissen. 

Registratie
Als vereniging zijnde moeten we te allen tijde weten wie er wanneer op ons park is. Het spelen van een (competitie- of toernooi) wedstrijd of het vrij spelen met een online baanreservering gelden ook als registratie. In beide gevallen weten we wie wanneer op de vereniging aanwezig was. In het geval van activiteiten als een racketmiddag en racketavond is dat lastiger. Daarom is het verplicht om je tijdens deze activiteiten te registreren. Dit kun je op 2 manieren doen:

1. registratie via QR-code: bij de ingang van het park maar ook op de ramen van de kantine vind je een poster met daarop een QR-code. Door deze te scannen (bij de meeste telefoons kan dit door de Camera te openen en voor de OR-code te houden) opent er een website waarop je je gegevens kunt invullen. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard en mocht het nodig te zijn worden de persoonsgegevens versleuteld naar de GGD verzonden.

2. registratie via formulier: in de hal van het clubhuis ligt een formulier waarop je je gegevens kunt invullen. Vul hier duidelijk de datum en tijd van je bezoek aan het park in en ook je persoonlijke gegevens.

Competitie
De Knltb heeft besloten om de Najaarscompetitie in de huidige vorm door te laten gaan. Wel veranderen er nu natuurlijk een aantal zaken. De kantine is gesloten. Dat betekent dat er geen gezamenlijk startmoment met koffie of een drankje na afloop van de wedstrijden genuttigd kan worden. Neem zelf wat te drinken en eventueel wat te eten voor tijdens de wedstrijd mee. Na afloop van de wedstrijden dienen beide teams zo snel mogelijk het park te verlaten.

We vragen onze competitieteams om zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden en de maatregelen te respecteren. Momenteel is er nog 1 vrijdagavond waarop 3 competitieteams tegelijk thuis spelen. Het bestuur zal in overleg met de competitieleiders en de desbetreffende teams hier een passende oplossing voor zoeken.

Jeugd
Bij jeugdactiviteiten zoals training en racketavond mogen geen ouders aanwezig zijn. Wij willen ouders die hun kinderen halen en brengen buiten de poort van het park hun kinderen op te wachten. Voor de competitie zijn er met betrekking tot de aanwezigheid van ouders andere regels van toepassing. 

Algemene maatregelen
De volgende maatregelen zijn van kracht:
- verlaat het park direct na je training, wedstrijd of vrij spelen
- alleen met een online reservering, officiële wedstrijd of registratie ben je welkom op het park

Daarnaast blijven de bekende gezondheids- en hygiëne maatregelen van kracht:
- Was regelmatig je handen met water en zeep
- Blijf thuis bij klachten
- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
- Houd 1,5 meter afstand

We roepen al onze leden op om zich te houden aan deze maatregelen. Hoewel het soms even aanpassen is zijn we blij dat we in ieder geval kunnen doen wat we allemaal zo leuk vinden: tennissen.

Mocht je vragen of suggesties hebben naar aanleiding van deze mail kun je altijd terecht bij een van de Bestuursleden.

Nieuws Overzicht