Belangrijk! Tennissen vanaf 11 mei

Zondagmiddag rond half 4 hebben wij een bericht gestuurd naar al onze leden om toe te lichten hoe het tennissen van maandag 11 mei er bij onze vereniging uit komt te zien. Helaas is door grote drukte bij het systeem wat wij hiervoor gebruiken overbelast momenteel. Hierdoor zul je de desbetreffende mail later ontvangen.

In de mail die we al onze leden hebben toegestuurd hebben we onder andere nogmaals de gang van zaken uitgelegd met betrekking tot het bericht van Premier Rutte dat er weer getennist mag worden. Deze volgorde is als volgt:

1. De NOC*NSF stelt een algemeen protocol voor sportverenigingen op.
2. De KNLTB stelt een protocol specifiek voor tennisverenigingen op.
3. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft goedkeuring aan het protocol.
4. Bestuur van de tennisvereniging gaan aan de slag om een protocol specifiek voor onze vereniging op te zetten.
5. De gemeente geeft toestemming aan ons protocol.

Afgelopen vrijdagavond hebben wij van de KNLTB de richtlijnen en protocol ontvangen. Die avond hebben we als Bestuur meteen een extra bestuursvergadering ingelast om ons plan op te stellen en in te dienen bij de gemeente. Het plan is inmiddels ingediend. Maar helaas mogen wij tot de Gemeente Altena de lokale noodverordening heeft aangepast en ons plan heeft goedgekeurd nog niet starten.

In de mail die je nu vertraagd ontvangt leggen we al wel vast uit wat het plan is wat wij hebben voorgesteld aan de gemeente. Op het moment dat wij een akkoord ontvangen gaan we dat plan ten uitvoer brengen.

Belangrijk: tot dat wij het akkoord hebben ontvangen van de Gemeente Altena mag er nog niet gestart worden met deze nieuwe fase. Tot die blijven we dus doorgaan met wat we afgelopen week hebben gedaan. Jeugdleden kunnen trainen, op woensdagavond is de racketavond voor jeugdleden t/m 12 jaar van 18.30 tot 19.30 uur en de jeugdleden van 13 tot en met 18 jaar kunnen op donderdagavond, na aanmelding, vrij spelen. Zodra wij akkoord ontvangen van de gemeente gaat de nieuwe fase in.

Nieuws overzicht